Tuesday, 18 February 2014

Турист - или нож за в раницата. Tourist - or a knife in the backpack.

Винаги освен предлаганото на една ръчно изработена вещ, в случая нож, е добре да даваш и информация  заедно с него. В случая ножа е от типа - туристически. Концепцията беше обсъдена с клиента предварително. Ножчето беше поръчано от мой приятел за чисто туристически цели - храна, къмпинг, като се има в предвид отсичане на някой не много дебел  клон, дялане на подпалки и прочее дейности, несвързани с необходимостта от огромен, тежък и дебел нож, каквито на него не му допадат особено. Изборът ми беше 1.4116 - средновъглеродна, неръждаема стомана, закалено на около 55 HRC, която префектно ще изпълнява тези цели.Дебелина 3,5мм. Острието е стандартен дроп пойнт с накатка на гърба, там където обикновено ляга палеца при прецизна работа. За някой това ще е меко като твърдост, но за целите на лекия туризъм е напълно достатъчно. Държката е от Гренадил - дърво от рода на абаносите с месингови корби болтове. Канията е от кожа - тип бушкрафт с отвор на края на шева с цел да има възможност за раменно носене и привързване към презрамките на раница и прочее. Малко снимки.

Always besides providing a handmade item , in this case a knife , you should give information along with it. In this case - tourist knife . The concept was discussed with the client in advance. Knife was ordered by a friend of mine for purely outdoor activity purposes - food, camping , felling of some not very thick branch,  splitting firewood and so on activities not related to the need for a huge, heavy and thick blade as it does not he liked especially . My choice was 1.4116 - stainless steel, tempered to about 55 HRC, which will perform just fine these goals. Thickness is 3,5 mm. The blade is a standard Drop Point, checkering at the spine where the thumb usually rests on precise work . For some it will be soft as hardness , but for the purposes of tourism is good enough. Handle scales are made of Grenadill - wood like ebony with brass Corby bolts. The sheath is leather - bushcraft type with a hole at the end of the seam in order to be able to wear shoulder straps and attached to backpack and so on. Few pictures:No comments:

Post a Comment