Sunday, 24 March 2013

Нож, острие 1.2510 (О1), клен. Knife from 1.2510 (O1) and curly maple.

Острието е от въглеродна стомана 1.2510, дроп пойнт с изтънен танг, плосък скос с вторичен режещ ръб и финиш на скочбрайт лента 800. Дървото е клен, обработен с киселина и последваща импрегнация с тунгово масло. Месингови корби болтове и мозаечен пин-тръбичка  за връв. 

The blade is carbon steel 1.2510, drop point with tapered tang, flat grind with a secondary cutting edge and finish on 800 grid scotchbrite belt. Maple wood is treated with acid and subsequent impregnation with tung oil. Corby bolts and brass mosaic pin-tube for string.