Wednesday, 29 January 2014

Снежен Лесовик Snow white Lesovik


Модела Лесовик с чирени от чисто бял Ханекс. Стомана RWL34 и кожена кания.
Model Lesovik with scales of pure white Hanex. RWL34 steel and leather sheath.
Мозаечен пин от СВАТ
Mosaic pin from SVAT - a mosaic pin maker from Ukraine
Saturday, 18 January 2014

Елен, вълк и компас. Deer, wolf and compass.

Нарекох ножовете според щампованите животни върху калъфите им.
I named the knives as the animal stamps on their sheaths.Елена е стандартния ми модел ловен нож, но с конвексен скос. Острие - 12см от 1.2510 (О1), 4,5мм, поръчка, с дръжка от елша и месингови болтове.

Deer is my standard model  hunting knife, but convex bevel. Blade - 12 cm by 1.2510 (O1), 4.5 mm, alder burl handle and brass bolts. Knife is custom order.Вълчето е стомана  1.2842 (О2) на 3.5мм, конвексен скос и дръжка орех. Един вид бушкрафт нож.

Wolf is steel 1.2842 (O2) of 3.5 mm, convex grind, walnut handle. A type of bushcraft knife.Компаса е пак от 1.2842 (О2) на 3,5мм, но с копиевидно острие и конвексен скос. Дръжката е Елша

Compass is from 1.2842 (O2) of 3.5 mm, but with a spear point blade and convex grind. The handle is Alder burl.Стандартни кожени кании.
Standart leather sheats.
Friday, 17 January 2014

Ловен нож с бушкрафт калъф. Hunting knife with bushcraft sheath.

Ножа беше поръчка от клиент. Стомана RWL34 - 4мм, 12 см острие.  Желязно дърво с месингови болтове и тръбичка. Калъф от естествена кожа с ухо за запалка и самата запалка с дръжка от същото дърво.

Knife was a customer order. Steel RWL34 - 4 mm, 12 cm blade. Iron wood with brass corbys and tube. Pouch leather sheath with firestarter loop and the firestarter itself in the same handle material as the knife.