Saturday, 13 December 2014

Нож по модел на Джон Сиърс - Nessmuk

Ножа е вдъхновен от дизайна на Джон Сиърс- Nessmuk - американски естествоизпитател и експерт в живота сред природата. Моят вариант е по-различен от оригинала, защото е по-тежък - 6мм стомана 65Г, като може да се ползва като къса брадва, освен за лов и обработка на кожа. Кожена кания с подвес и магнезиева запалка в комплект.Готварски нож за подарък.

Готварски нож, правен лятото за подарък на приятел. T5MOV - конусна, дръжка кориан. Надлъжен финиш с шкурка 600.Твърдостта е 55HRC - за по-лесно заточване.

Ловен нож от стомана 1.2436

Нож от стомана 1.2436.Това е стомана с 2.2% въглерод в състава си. Износоустойчива легирана инструментална стомана. Трудна за обработка и полиране. С висока износоустойчивост, въпреки, че не е прахова. 
Carbon 2.00% Chromium 12.00%
Silicon 0.35% Tungsten  0.75%

Manganese 0.35%
Дръжката е от бял Кориан с неръждаеми корби болтове и тръбичка за връв.Tuesday, 19 August 2014

Модел Лесовик с три различни стомани. Lesovik model in three different steels.

Това лято е лятото на Лесовика. Първият е със стомана 1.2379, втория с 154CPM a, третия с RWL34.  И трите са с черна текстилна микарта и червен фибър и неръждаеми болтове.

This summer is dedicated to Lesovik model. First is with steel 1.2379, second is with CPM154 and third is with RWL34. All three are with black linen micarta handles with red fiber and stainless bolts.

1.2379 steel along with SILVA compass. 


 CPM154 with leather sheath and firesteel


Red liner and checkering.
 RWL34 Lesovik and leather sheath.
 Along with both sheaths - leather and Boltaron.
Оранжев нож "Никога изгубен" "Never lost" orange knife

Стомана К110, Оранжев G10 и Ловлес болтове. Кания от оранжев Кидекс.
K110 steel, orange G10 and stainless Loveless bolts and tube. Orange Kydex sheath.Tuesday, 18 February 2014

Турист - или нож за в раницата. Tourist - or a knife in the backpack.

Винаги освен предлаганото на една ръчно изработена вещ, в случая нож, е добре да даваш и информация  заедно с него. В случая ножа е от типа - туристически. Концепцията беше обсъдена с клиента предварително. Ножчето беше поръчано от мой приятел за чисто туристически цели - храна, къмпинг, като се има в предвид отсичане на някой не много дебел  клон, дялане на подпалки и прочее дейности, несвързани с необходимостта от огромен, тежък и дебел нож, каквито на него не му допадат особено. Изборът ми беше 1.4116 - средновъглеродна, неръждаема стомана, закалено на около 55 HRC, която префектно ще изпълнява тези цели.Дебелина 3,5мм. Острието е стандартен дроп пойнт с накатка на гърба, там където обикновено ляга палеца при прецизна работа. За някой това ще е меко като твърдост, но за целите на лекия туризъм е напълно достатъчно. Държката е от Гренадил - дърво от рода на абаносите с месингови корби болтове. Канията е от кожа - тип бушкрафт с отвор на края на шева с цел да има възможност за раменно носене и привързване към презрамките на раница и прочее. Малко снимки.

Always besides providing a handmade item , in this case a knife , you should give information along with it. In this case - tourist knife . The concept was discussed with the client in advance. Knife was ordered by a friend of mine for purely outdoor activity purposes - food, camping , felling of some not very thick branch,  splitting firewood and so on activities not related to the need for a huge, heavy and thick blade as it does not he liked especially . My choice was 1.4116 - stainless steel, tempered to about 55 HRC, which will perform just fine these goals. Thickness is 3,5 mm. The blade is a standard Drop Point, checkering at the spine where the thumb usually rests on precise work . For some it will be soft as hardness , but for the purposes of tourism is good enough. Handle scales are made of Grenadill - wood like ebony with brass Corby bolts. The sheath is leather - bushcraft type with a hole at the end of the seam in order to be able to wear shoulder straps and attached to backpack and so on. Few pictures:Wednesday, 29 January 2014

Снежен Лесовик Snow white Lesovik


Модела Лесовик с чирени от чисто бял Ханекс. Стомана RWL34 и кожена кания.
Model Lesovik with scales of pure white Hanex. RWL34 steel and leather sheath.
Мозаечен пин от СВАТ
Mosaic pin from SVAT - a mosaic pin maker from Ukraine
Saturday, 18 January 2014

Елен, вълк и компас. Deer, wolf and compass.

Нарекох ножовете според щампованите животни върху калъфите им.
I named the knives as the animal stamps on their sheaths.Елена е стандартния ми модел ловен нож, но с конвексен скос. Острие - 12см от 1.2510 (О1), 4,5мм, поръчка, с дръжка от елша и месингови болтове.

Deer is my standard model  hunting knife, but convex bevel. Blade - 12 cm by 1.2510 (O1), 4.5 mm, alder burl handle and brass bolts. Knife is custom order.Вълчето е стомана  1.2842 (О2) на 3.5мм, конвексен скос и дръжка орех. Един вид бушкрафт нож.

Wolf is steel 1.2842 (O2) of 3.5 mm, convex grind, walnut handle. A type of bushcraft knife.Компаса е пак от 1.2842 (О2) на 3,5мм, но с копиевидно острие и конвексен скос. Дръжката е Елша

Compass is from 1.2842 (O2) of 3.5 mm, but with a spear point blade and convex grind. The handle is Alder burl.Стандартни кожени кании.
Standart leather sheats.
Friday, 17 January 2014

Ловен нож с бушкрафт калъф. Hunting knife with bushcraft sheath.

Ножа беше поръчка от клиент. Стомана RWL34 - 4мм, 12 см острие.  Желязно дърво с месингови болтове и тръбичка. Калъф от естествена кожа с ухо за запалка и самата запалка с дръжка от същото дърво.

Knife was a customer order. Steel RWL34 - 4 mm, 12 cm blade. Iron wood with brass corbys and tube. Pouch leather sheath with firestarter loop and the firestarter itself in the same handle material as the knife.