Sunday, 23 June 2013

Олекотени ножове Lightweight knives

Нож от 65Г - 3мм дебелина, дръжка текстолит, кания от Boltaron - термопластична пластмаса, конкурент на Kydex. Ножа е много лек, подходящ за походен нож, подходящ за екипировката на туристи и ловци, които искат да олекотят багажа си и същевременно да не се лишават от комфорта на здрав нож с удобна дръжка.  

Blade steel is 65G - 3 mm thick micarta handle, sheath Boltaron - thermoplastic, a competitor of Kydex. The knife is very light for hiking knife suitable for the equipment of tourists and hunters who want to lighten their luggage while not depriving them from the comfort of robust knife with a comfortable handle.
Един не толкова лек нож - 65г на 6мм дебелина, обмотка с връв, залята с епоксидна смола. Кания то Кидекс. Връвта е прекарана през отворите в кидекса така, че да може да бъде носена на колан както вертикално, така и хоризонтално.

A not so gentle knife - 65G on 6 mm thickness, with cordage, flooded with epoxy resin. Sheath it Kydeks. The string is passed through the eyelets in the sheath so that it can be worn on a belt, both vertically and horizontally.
 И едно малко ножче от 1.4116. Лек туристически нож с обмотана дръжа. Предимството на такива дръжки е, че са леки, дават сигурен хват и имате в наличност известно количество въже, намотано на дръжката в случай на нужда.

And a small knife from 1.4116. Light tourist knife with wrapped handle. The advantage of such handles that are lightweight, provide a secure grip and have available a certain amount of rope winding in case of need.