Wednesday, 3 April 2013

Нож стомана 1.2379 (D2) микарта и кидекс. Knife in 1.2379 (D2), micarta and kydex sheath.

Нож от високолегираната стомана 1.2379 (еквивалент на D2), 4,5мм на 61 HRC твърдост, плосък скос с вторичен режещ ръб, изтънен танг и дръжка от зелена микарта с Ловлес болтове и неръждаема тръбичка в отвора за връв. Канията е от кидекс, оформена по ножа, с 5мм въже, прекарано през отворите за носене през рамо. В кидекса могат лесно да се направят и отвори за  Тек-лок механизъм за носене на колан или да се направи гайка за колан от кидекс, ако прикрепването с корда през отворите не ви допада. Ножа би бил добър вариант за лов, риболов и дейности сред природата. 

Blade form high alloyed steel 1.2379 (version of D2), 4,5 mm, 61 HRC hardness, flat grind with secondary edge, tapered tang and green micarta handle. Lovles bolts and stainless tube for lanyard hole. Kydeks sheath is formed on the knife, with 5 mm rope through holes for shoulder strap. In sheath can be easily made holes for Tek-lock mechanism or belt loop made ​​from kydeks or attaching a cord through the holes. Knife would be a good option for hunting, fishing and outdoor activities.