Monday, 30 September 2013

Поредният Лесовик с метална пета. Recent Lesovik with steel pomel

Последният нож с метална тапа от серията за руският бушкрафт форум BushcraftRU.com. Стомана RWL34 - 4мм, тапа от неръждаема стомана 304, дръжка черна микарта с червен фибър и две кании - кожа и Болтарон. 

The last knife with a metal cap series for Russian bushcraft forum BushcraftRU.com. Steel RWL34 - 4mm, pomel of stainless steel 304, handle black Micarta, red fiber and two sheaths - leather and Boltaron.


Sunday, 22 September 2013

Боен скелетен нож за скрито носене. Skeleton fighter for concealed carry.

Нож за скрито носене от стомана 1.2379 (Еквивалент на D2) Кания от Boltaron. Отвори за закрепване на малък Тек-Лок. Плосък скос с вторичен ръб отпред и сканди заточване на гърба на острието. Дължина - 205мм, дължина на режещата част 95мм, Дебелина на изходния материал 4,5мм.

Knife for concealed carry. Steel is 1.2379 (equivalent to D2), sheath Boltaron. Holes for fastening small Tek-Lok. Flat grind with a secondary edge on front and Scandi grind on the back. Length - 205 mm, cuting portion length of 95 mm, thickness 4.5 mm source material.

-