Monday, 22 July 2013

Ловен нож с еленов рог и бушкрафт нож с елша. Hunting knife with antler and bushcraft knife with alder.

Ловен нож от стомана 1.2510 (О1), 4,7мм, Плосък скос с вторичен режещ ръб. Ножа е 22см, острието е 11 см.   Дръжка от еленов рог и месингови крепежи. Отвора за връв е с мозаечен нит-тръбичка. Кожен калъф с щампа - глава на елен.

Hunting knife. Steel 1.2510 (O1), 4.7 mm, flat grind with secondary cutting edge. Knife is 22 cm, the blade is 11 cm Handle of stag horn and brass fasteners. Lanyard tube is mosaic pin tube from SVAT. Leather sheath with stamp - deer head.


Вторият нож е по-солиден нож в бушкрафт стил. Стомана 1.2510 - 4,7мм, плосък скос с конвексен вторичен режещ ръб. Острие 120мм. дръжка 120мм, хвата е 103мм, ширина на острието 30мм. Дръжката е от елша, финиш с восък и ленено масло. Месингови корбита и тръбичка с кожени линери и кожен калъф с щампа компас.

The second knife is a solid knife in bushcraft style. Steel 1.2510 - 4.7 mm, flat grind with a convex secondary edge. 120 mm blade. 120 mm handle, grip lenght is 103 mm, width 30 mm blade. The handle is made of alder, finish with wax and linseed oil. Corby and brass tube with leather liners and leather sheath with stamped compass.Накатка за по-добър контрол с палец и за драскане по феромагнезиеви запалки.

Checkering for better control with your thumb and scratching magnesium firestarters.И вече с личен печат върху калъфите, правени от мен:

And already a personal stamp on the sheaths made ​​by me:


Monday, 15 July 2013

Нож по дизайн на Щефан Аберг. Knife designed by Stefan Aberg - my version.

Нож по модел на Щефан Аберг - единия от майсторите, който е правил модела на Ларс Фелт. Стомана 1.2510 (австрийски вариант на О1), чирени от бял ханекс с неръждаеми нитове и тръбичка и кожена кания.

Knife model by Stefan Aberg - one of the masters who made ​​the model for Lars Falt. Steel 1.2510 (Austrian version of O1) white hanex handle with stainless steel rivets and a leather sheath.