Tuesday, 12 February 2013

Скелетен Neck knife.

Малък скелетен нож за самозащита. Стомана D2 - Bogner, Austria. Дебелина 4.8мм. Острието е заточено от двете страни като предната част е скандинавски тип заточка, а гърба е плосък скос със вторичен режещ ръб. Ножа е обработен с киселина за да придобие сивия си цвят, като преди това е матиран в центрофуга с абразивни зърна. Обикновено се носи в кидексова кания на врата или в джоб на панталон, като канията е привързана за колана или гайка на панталона с въженце или паракорд, така, че при вадене от джоба да бъде изваден и от канията.

Small skeleton knife for self defence. Steel  1,2379 (D2 version - Bogner, Austria). Thickness of 4.8 mm. The blade is sharpened on both sides: of the front part scandinavian grind and back is flat grind with secondary cutting edge. Knife is treated with acid to obtain gray color, having previously mat in a centrifuge with abrasive grains - stonewash. Usually worn in kydex sheath, hanging around the neck or in a pocket of your trousers, sheath is tied to your belt with a piece of rope or paracord, so when the knife is pulled out from the pocket, the knife  is removed from the sheath too.